Πόσα ξύλα χρειάζεστε για να ζεστάνετε το σπίτι σας
 

Θα προσπαθήσουμε παρακάτω να υπολογίσουμε την ποσότητα του ξύλου που χρειάζεται για να θερμάνουμε ένα μέτρια μονωμένο σπίτι 100 περίπου τετραγωνικών μέτρων στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Μια τέτοια κατοικία, κατασκευής της τελευταίας δεκαετίας είναι μονωμένη βάση του Κανονισμού Θερμομόνωση του 1979 που προέβλεπε μικρή σχετικά μόνωση του κελύφους και την υποχρέωση για την χρήση διπλών υαλοπινάκων. Ο χώρος αυτός χρειάζεται για θέρμανση περίπου προσεγγιστικά 10 kw(kilowatt).
Το ξύλο έχει συγκεκριμένη θερμογόνο απόδοση. Ως θερμογόνο δύναμη, ορίζουμε το ποσό της θερμότητας το οποίο παράγεται κατά τη καύση μιας ορισμένης ποσότητας καυσίμου. Δηλαδή στη περίπτωσή μας, θερμαντική αξία λέμε την ποσότητα της θερμικής ενέργειας που παράγεται από την πλήρη καύση ενός κιλού (kg) ξηρού ξύλου.

Θερμογόνος δύναμη Kcal/kg
Είδος ξύλου
Ξύλο
Φλοιός
Έλατο
4,440-4,650
6,080
Ερυθροέλατο
4,500-4,700
4,900
Πεύκο
4,780-6,790
5,040-5,980
Κυπαρίσσι
5,290
-
Δρύς
4,390-5,280
4,140-4,600
Οξιά
4,500-4,870
5,340
Ακακία
4,500
-
Σκλήθρα
4,300-4,440
4,670
Ταύρος
4,060
-
Λεύκη
4,120-5,350
4,240-4,670
Ιτιά
4,190-4,260
-
  Για την απλοποίηση του παραδείγματός μας θεωρούμε μια μέση τιμή 1 κιλού ξύλου 4,2 kw.
Αν μια ενεργειακή εστία είχε απόδοση 100%(10kw) για να έχουμε 4,2kw στο χώρο μας θα χρειαζόμασταν:10/4,2=2,38κιλά ξύλο την ώρα. Επειδή όμως κατά την διαδικασία της καύσης πάντα έχουμε απώλειες λόγω διαφόρων παραγόντων(υγρασία ξύλου, υπολείμματα καύσης κ.α) ο βαθμός απόδοσης των εστιών διαφέρει.
Ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απόδοσης μιας ενεργειακής εστίας είναι 83%          (Optifire 763 Bodart & Gonay).
Άρα αν κάψουμε 1kg ξύλου με 4,2kw/kg και βαθμό απόδοσης 83% το παραγόμενο αποτέλεσμα θα είναι 4,2kw/kg x 83%=3.48kw/kg.
Επομένως για να καλύψουμε τα ζητούμενα 10kw του παραδείγματός μας θα χρειαστεί να κάψουμε 10/3,48=2,86kg/h ξύλο.
Ένα τζάκι της περασμένης δεκαετίας(ανοιχτού τύπου) έχει απόδοση 12% και βάση του παραπάνω υπολογισμού καταλήγουμε ότι : 4,2kw/kg x 12%=0,5kw/kg τα ξύλα που χρειαζόμαστε για να έχουμε 10kw είναι 10/0,5=20kg/h.
Για να υπολογίσουμε σε μια περίοδο χρήσης,με την εστία ως κύρια πηγή θέρμανσης,πόσα χρήματα θα χρειαστούμε για την οικία του παραδείγματός μας θεωρούμε:
  •     Ώρες λειτουργίας της εστίας την ημέρα-12h/μέρα
  •     30 μέρες τον μήνα
  •     Περίοδος χειμώνα(20 Ωκτωβρ.-25Μαρτίου) 5 μήνες
  •     Κόστος αγοράς 1ton ξύλου περίπου 110€
Επομένως με την Optifire 763 Bodart & Gonay χρειαζόμαστε:
2,87 x 12=34.44kgξύλου/μέρα
34,44 x 30=1033.2kg ξύλου/μήνα
1033,2 x 5=5.166kg ξύλου/σεζόν x110€/ton=568.2€.
Αναλόγως για του ανοιχτού τύπου εστία χρειαζόμαστε:
20 x 12=240kgξύλου/μέρα
240 x 30=7.200 kg ξύλου/μήνα
7.200 x 5=36.000 kg ξύλου/σεζόν x 110€/ton=3960€
Για τον υπολογισμό και την εύκολη κατανόηση του παραδείγματος προχωρήσαμε σε παραδοχές και θεωρήσεις .Για τις απαιτήσεις, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της δικής σας κατοικίας η εταιρία μας διαθέτει έμπειρο Διπλωματούχο Μηχανικό-Ενεργειακό Επιθεωρητή που είναι στην διάθεση σας για να αποτιμήσει επιστημονικά και με υπεύθυνο τρόπο, την βέλτιστη για σας λύση.
 
 
 
 
 

Οι συνεργάτες μας:
bodart   spatherm   leda evacalor  fuoco logo   romotop logo_home  tubo-fonte   totem  viadrus logo_home  supra  mdesign